¨

Exkurze studentů SOU Jílova Brno

11.10.2019

Exkurze studentů SOU Jílova Brno

Tak jak v minulém roce, tak i letos nás navštívili studenti ze školy SOU Jílova Brno.

Studenti k nám na firmu dorazili ve dvou etapách.

První etapa nás navštívila v ranních hodinách, v pátek 11. října v počtu patnácti studentů a jednoho učitele. Skupinku si převzala, před prodejnou, naše personalistka -Petra Venková a marketingová asistentka- Šárka Hrajová, která je upozornila na to, že po ukončení prohlídky jim budou pokládány otázky a za správné odpovědi budou odměněni.

Po přivítání se studenti společně přesunuli ke vstupu výrobní haly, kde si je převzal inovátor-Ondřej Mikulík,který je ještě před samostatným vstupem seznámil o tom,jak to u nás ve výrobě probíhá a také jaké máme stroje.

Další kroky studenty vedli za zavřené dveře, kde se nachází strojovna.   Zde viděli práci zaměstnanců, kteří nařezávali díly k výrobkům a pracují s velkoplošnou pilou a olepovacím strojem.

Strojovnu nahradil přesun do ruční dílny a kompletaci nábytku, kde názorně viděli ukázku v sestavování nábytku.

Během celého procházení studentů výrobní halou se zaměstnanci chovali ukázkově a pokračovali ve své práci.

Mezi zaměstnanci mohli studenti vidět i absolventy, kteří u nás ve firmě pracují i po ukončení praxe/studia. Tito zaměstnanci na sobě měli barevné trička.

 

Pokračování bylo k úseku balení, kde pracují ženy. Ty jednotlivé části nábytku balí a poté kompletují na paletu.

Poslední část prohlídky probíhala ve skladě. Studenti mohli vidět uskladňování hotových výrobků a práci ve skladě.   

Celá prohlídka naší výrobní haly vedla k tomu, aby studenti viděli reálný obraz v truhlářském oboru, výrobní postupy a systém práce s materiálem a se stroji.

Studenti mohli posoudit, to, co je po dokončení studia čeká a nemine J

Druhá část exkurze probíhala v naší prodejně, kde si studenty převzala manažerka velkoobchodu-Lenka Mikulíková.

Lenka studenty seznámila o tom, jak to celé vzniklo- historii firmy, ale také jim vysvětlila, jakým způsobem celý obchod funguje dnes.                              Nezapomněla se zmínit o tom, že obchod nikdy nebude fungovat bez výroby a výroba bez obchodu. Zároveň s tím vysvětlila, jak funguje maloobchod, velkoobchod.

Studenti na prodejně viděli výrobky, oproti výrobě, ve složeném stavu. Výrobky jim byli na dosah, a proto si je mohli osahat nebo i osobně vyzkoušet. Tuhle možnost využili, na skříni Grande, která má unikátní kování od firmy Hettich, se kterou spolupracujeme jako jediná firma v České republice.                     

Procházením prodejny mohli studenti vidět i kuchyňské studio, ke kterému Lenka sdělila také pár informací. Vyzdvihla 3D návrhy, ve kterých pracují jen speciálně zaškolení zaměstnanci.

Ukončení prohlídky bylo v administrativní budově, kde se studentům dostali  informace o tom jak je administrativa důležitá.

Muži-zaměstnanci se starají o kalkulaci, zaměřování, zadávání dat do strojů. Ženy-zaměstnankyně se starají o velkoobchod, fakturaci, personalistiku,…  

Finální část se odehrávala v zasedací místnosti, kde si převzala studenty marketingová asistentka- Šárka Hrajová a nabídla jim malé pohoštění. Zároveň s tím na každého čekala dárková taška s reklamními předměty. Nezapomněli jsme ani na pana učitele :-)

Po menší pauze na občerstvení se studentům plně ujala Šárka, která studentům pokládala zapeklité otázky, ve kterých si ověřila pozornost studentů protínající se celou exkurzi.                                 

Za správné odpovědi dostali studenti svinovací metry, za které byli moc rádi a navzájem se předháněli k správné odpovědi. 

Všichni studenti byli pozorní a se správnostmi odpovědí se roztrhl pytel.

Otázky vystřídal dotazník se 6 otázkami, abychom jsme se o studentech něco dozvěděli pro změnu my.

V tomto okamžiku Šárku vystřídala naše personalistka -Petra Venková a zavedla je do odvětví týkající se personalistiky.

Zjišťovala od studentů, jak jsou na tom s praxí a obecnými znalostmi. Sdělila jim, jaké výhody mají naši zaměstnanci u nás ve firmě a také to, že je zde možný kariérní posun. Z chlapce docházejícího na praxi, který postupem času projde všemi částmi výroby, se může stát muž, který bude na postu vedoucích funkcí.

Studenti byli komunikativní a Petře pokládali otázky a bylo vidět, že je téma zajímá.

V poledních hodinách jsme se se studenty rozloučili a těšili se na druhou etapu studentů, kteří nás navštíví v pátek 18. října 2019.

Závěrem jsme poprosili o zapózování naše zaměstnance bývalé absolventy, které jsme zmínili výše.

 

Druhá Etapa k nám zavítala v pátek 18. října 2019 v počtu deseti studentů a jednoho učitele.

Skupinku si převzala naše účetní-Petra Venková, společně s asistentkou vedení-Markétou Říhovou a předala ji inovátorovi naší firmy – Onřejovi Mikulíkovi.

Ondřej je před samostatným vstupem do výrobní haly seznámil s tím, jak to u nás ve výrobě probíhá a také jaké máme stroje.

Další kroky studenty vedli za zavřené dveře, kde se nachází strojovna.  Zde viděli práci zaměstnanců, kteří nařezávali díly k výrobkům a pracují s velkoplošnou pilou a olepovacím strojem.

Strojovnu nahradil přesun do ruční dílny a kompletaci nábytku.   

Během celého procházení studentů výrobní halou se zaměstnanci chovali ukázkově a pokračovali ve své práci.

Mezi zaměstnanci mohli studenti vidět i absolventy, kteří u nás ve firmě pracují i po ukončení praxe/studia. Tito zaměstnanci na sobě měli barevné trička

V další části naší výrobní haly jsme studenty zavedli do ruční dílny a kompletace nábytku, kde názorně viděli ukázku v sestavování nábytku.

Pokračování bylo k úseku balení, kde pracují ženy. Ty jednotlivé části nábytku balí a poté kompletují na paletu.

Poslední část prohlídky probíhala ve skladě. Studenti mohli vidět uskladňování hotových výrobků a práci ve skladě.

Celá prohlídka naší výrobní haly vedla k tomu, aby studenti viděli reálný obraz v truhlářském oboru, výrobní postupy a systém práce s materiálem a se stroji.    

Studenti mohli posoudit, co je po dokončení studia čeká a nemine.

Druhá část exkurze probíhala v naší prodejně, kde si studenty převzala marketingová asistentka-Šárka Hrajová, která je u nás ve firmě krátce, ale i přes to se této výzvě postavila čelem a studentům řekla o historii firmy, provedla je prodejnou a vysvětlila, jak celý obchod funguje dnes. Nezapomněla se zmínit o tom, že obchod nikdy nebude fungovat bez výroby a výroba bez obchodu.

Zároveň s tím vysvětlila, jak funguje maloobchod, velkoobchod.        

Studenti na prodejně viděli výrobky, oproti výrobě, ve složeném stavu.

Výrobky jim byli na dosah, a proto si je mohli osahat nebo i osobně vyzkoušet. Tuhle možnost využili, hlavně na skříni Grande, která má unikátní kování od firmy Hetich, se kterou spolupracujeme jako jediná firma v České republice. Přičemž se zapojila i Květoslava Mikulíková-spolumajitelka a manželka Františka Mikulíka - zakladatele firmy, která zodpověděla studentům také pár otázek.                                 

Procházením prodejny mohli studenti vidět i kuchyňské studio, ke kterému Šárka sdělila také pár informací. Vyzdvihla 3D návrhy, ve kterých pracují jen speciálně zaškolení zaměstnanci.

Ukončení prohlídky bylo v administrativní budově, kde se studentům dostali informace, o tom jak je administrativa důležitá.

Muži - zaměstnanci se starají o kalkulaci, zaměřování, zadávání dat do strojů.  Ženy - zaměstnankyně se starají o velkoobchod, fakturaci, personalistiku, …   

Poté je Šárka uvedla do zasedací místnosti, kde na ně čekalo malé občerstvení a dárkové tašky s propagačním materiálem.

Během občerstvování studentů jim byly rozdány dotazníky se šesti otázkami a byla započata malá přestávka.

Po menší pauze na občerstvení se studentům opět ujala  Šárka, která studentům pokládala zapeklité otázky, ve kterých si ověřila pozornost studentů protínajíc celou exkurzi.                                 

Za správné odpovědi dostali studenti žvýkačky s logem firmy a klíčenky na krk, za které byli moc rádi a navzájem se předháněli k správné odpovědi.  Všichni studenti byli pozorní a se správnostmi odpovědí se roztrhl pytel.

Pro ukázku studenti dostali na prohlížení vzorky lamin, aby věděli, s jakým materiálem pracujeme.

Šárku vystřídala naše personalistka - Petra Venková a zavedla je do odvětví týkající se personalistiky. Ta zjišťovala od studentů, jak jsou na tom s praxí a obecnými znalostmi.  Sdělila jim, jaké výhody mají naši zaměstnanci u nás ve firmě a také to, že je zde možný kariérní posun.

Z chlapce docházejícího na praxi, který postupem času projde všemi částmi výroby, se může stát muž, který bude na postu vedoucích funkcí.                    Studenti byli komunikativní a Petře pokládali otázky a bylo vidět, že je téma zajímá.

Závěrem lze podotknout, že o naší firmu byl zájem, což se nám potvrdilo i ve zpětné vazbě z dotazníků.

Na otázky: Co se Vám u nás líbilo? Nejčastější odpověď- Přístup personálu.     

Jaký stroj Vás překvapil/zaujal? Nejčastější odpověď- Zlaté české ručičky. 

A proto, co si víc přát?

Vyberte si nábytek z naší akční nabídky

Prohlédněte si leták naší nové akce -20% na vybrané výrobky ve všech dekorech! Leták je platný 03/24 - 6/24

Prohlédnout akce