1. prezident Československa - prof. PhDr. Tomáš Garrigue Masaryk

23.10.2018 09:37 AKTUALITY

„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“

— Tomáš Garrigue Masaryk